Plasser

Her på Rubingen driver vi i hovedsak med utleie av faste sesong plasser. Men det er fullt mulig å leie seg plasser pr/døgn, ta kontakt ved forespørsel om ledig plass.


Vi har tre ulike graderinger på plassene, vanlig, stor og ekstra stor plass. Størrelsen på disse varierer noe, og beligigenhet har innvirkning på hvordan plassen kategoriseres.


De vanlige plassene er merket med gult på kartet, de store er rosa

og de ekstra store plassene er blå.
Copyright © All Rights Reserved